Колектив кафедри


Завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини


БІРЮК Ігор Григорович, 

кандидат медедичних наук, доцент 

У 1995 році закінчив Чернівецький медичний інститут і був зарахований на посаду викладача-стажиста кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії;

1996 році - асистент кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії;

2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток та становлення топографії непарних вісцеральних гілок черевної частини аорти в ранньому періоді онтогенезу людини»;

2002 році переведений на посаду доцента кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії;

2002 переведений на посаду завідувача кафедри екстремальної та військової медицини;

2003 році отримав почесне звання доцента кафедри екстремальної та військової медицини;

2003 році навчався в інтернатурі з хірургії на кафедрі факультетської хірургії Буковинської державної медичної академії;

2010 році переведений на посаду доцента кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії;

01 січня 2016 року переведений на посаду завідувача кафедри медицини катастроф та військової медицини ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет».

Автор 110 друкованих праць, 2 навчальних посібників, 4 деклараційних патентів на винахід, 9 раціоналізаторських пропозицій. 

Колектив кафедри медицини катастроф та військової медицини

Вищого державного навчального закладу України

"Буковинський державний медичний унівкрситет"

(2016 р.) Список співробітників кафедри

 

№ п/п

Прізвище, ім’я , по батькові

Посада

(дисципліни, які  викладаються)

Науково-педагогічні працівники

 

1.

Бірюк Ігор Григорович

к.мед.н., доцент

Зав. кафедри

1. Домедична допомога в екстремальних ситуаціях

2. Медицина надзвичайних ситуацій

3. Екстремальна медицина

4. ВМП

2.

Циркот Ігор Михайлович

к.мед.н., доцент


Доцент

1. Домедична допомога в екстремальних ситуаціях

2. Медицина надзвичайних ситуацій

3. Екстремальна медицина

4. ВМП

3.

Куковська Ірина Любомирівна

к.мед.н., доцент


Доцент

1. Домедична допомога в екстремальних ситуаціях

2. Медицина надзвичайних ситуацій

3. Екстремальна медицина

4.

Хащук Василь Сидорійович

Асистент

1. Домедична допомога в екстремальних ситуаціях (іноз.)

2. ОМЗНіВ (іноз.)

5.

Стефанчук Василь Іванович

п/п-к м/с запасу

Асистент

1. Цивільний захист

2. ОМЗНіВ

3. ВМП

6.

Мойсюк Володимир Денисович

п/п-к м/с запасу

Асистент

1. ОМЗВ

2. ВМП

7.

Мойсюк Сергій Володимирович

Асистент

Домедична допомога в екстремальних ситуаціях

8.

Стефак Ярослав Петрович

п-к м/с запасу

Асистент

Домедична допомога в екстремальних ситуаціях

9.

Бендас Володимир Васильович

м-р м/с запасу

Асистент

1.ТРМЗ

2. ВМП

10.

Логуш Леся Геннадіївна

Асистент

Домедична допомога в екстремальних ситуаціях

11.

Назимок Євгенія Вікторівна

Асистент

Домедична допомога в екстремальних ситуаціях (іноз.)

Інші працівники

1.

Семенюк Федір Іванович

Інспектор по оформленню особових справ

2.

Мікірін Аліна Олександрівна

Лаборант